23.05.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2017-03-01 „Par Izglītības likuma 30.panta ceturtās un sestās daļas, 48.panta piektās un sestās daļas, 50.panta 5.punkta un 51.panta pirmās daļas 2.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam”