2020-03-06

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2019-25-03 “Par sociālās drošības atbalsta pasākumiem, kas tiek paredzēti ģimenēm (personām), kas ir pakļautas nabadzības riskam”

Pielikumi