20.02.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2019-35-01 „Par Imigrācijas likuma 61.panta astotās daļas un 63.panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”