27.07.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-21-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 45.panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”

Pielikumi