10.01.2020.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-12/1 “Par vizīti Bauskas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”