15.01.2020.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-12/3 “Par pārbaudes vizīti VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanās centra ar apsardzi A blokā”

Pielikumi