14.06.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-12/7 “Par pēcpārbaudes rezultātiem sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni””