Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr.2021-05-01 „Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”

Publicēts: