17.05.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-05-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-05-01 par Civillikuma 242.panta 5.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam