Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis Satversmes tiesas 2021.gada 4.novembra lēmumu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-34-01, kurā tiesībsargs ir atzīts par pieaicināto personu lietā un aicināts izteikt viedokli par jautājumiem, kuriem tiesībsarga ieskatā būtu nozīme izskatāmajā Satversmes tiesas lietā.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group