08.12.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-34-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-34-01 par Krimināllikuma 82.panta pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 10.maijam, atbilstību Satversmes 100.pantam un 2016.gada 21.aprīļa likuma “Grozījumi
Krimināllikumā” pārejas noteikumu atbilstību Satversmes 1.pantam un Satversmes 92.pantam