15.12.2023.

Informatīvais materiāls

Vadlīnijas veiksmīgākai pamattiesību ieviešanai Eiropas Savienības fondu finansētajās aktivitātēs Latvijā

Apraksts

Ziņojumu sagatavo Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, piedaloties reģionālajā projektā, ko finansē EEZ un Norvēģijas granti

Projekta nosaukums: Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā (Nr. 2018-1-1440)