20.10.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-34-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-34-01 “Par Izglītības likuma 50. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam” (par personas tiesībām veikt pedagoga darbu, ja tā bijusi sodīta par tīšu mazāk smagu noziegumu)