15.07.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-09-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-09-01 ”Par Autoceļu lietošanas nodevas likuma 9.1panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020.gada 30.junijam, un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.40panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2017.gada 1.janvãra līdz 2020.gada 30.jūnijam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 92.panta pirmajam teikumam”