13.06.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-02-01

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-02-01 (piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību regulējums)