23.05.2023.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-45-01

Saite uz ārējo resursu

https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-45-01 „Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam” (mazākumtautību valoda privātajās izglītības iestādēs)