27.07.2021.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”