01.11.2021.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu vispārējā tipa pansionātā “Madliena”