2021-11-01

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”