31.12.2015.

Ziņojums

Ziņojums par mājokļa jautājuma risināšanu personām pēc ieslodzījuma, pielikums Nr. 2