11 neatliekami risināmi jautājumi 14. Saeimai

Tiesībsargs vērš 14. Saeimas deputātu uzmanību uz iepriekšējā sasaukumā nepaveikto cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā. Tiesībsargs Juris Jansons Saeimai nosūta vēstuli par 11 neatliekami risināmiem jautājumiem, kas būtu jāņem vērā, lemjot par 2023. gada valsts budžeta prioritātēm.

Vēstulē tiesībsargs iekļāvis tādus aktuālus jautājumus, kuru virzība ilgstoši nav sekmējusies vai par kuru nozīmību iedzīvotāji pauž savos iesniegumos, vai to iekļaušanu dienaskārtībā pieprasa Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības. Tiesībsargs norāda uz vairākiem ar (ne)labas likumdošanas praksi saistītiem jautājumiem – likumprojektu virzību Saeimā un bērna labāko interešu izvērtēšanu, atbildību par naida runu – , par bērna tiesībām būt pasargātam no vardarbības, par Stambulas konvencijas ratificēšanu, juridisku aizsardzību ģimenēm. Īpaši akcentēti valdības uzdevumi sociālajai drošībai un veselības aprūpei: bērnu psihiskās veselības aprūpe,  minimālo ienākumu līmeņi, ģimenes valsts pabalsts viendzimuma pāru ģimenēs, minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas un izdienas pensiju sistēma.

Šīs ir tikai dažas no jomām, kurās nepieciešama aktīva likumdevēja rīcība. Tomēr izvēlētās lielākoties ir tādas, kur pozitīva virzība nav novērojama gadiem. Izmantojot Tiesībsarga likumā noteiktās tiesības, tiesībsargs sola arī turpmāk neatlaidīgi vērsties pie likumdevēja, aicinot uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni un tiesisko aizsardzību, tādējādi veidojot Latviju par vietu, kur ikviens Latvijas iedzīvotājs jūtas vērtīgs un aizsargāts.

Tiesībsarga vēstule Saeimai par nepieciešamiem uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā.