Aprīļa aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga 2022. gada ziņojums Saeimā

Ceturtdien, 20. aprīlī tiesībsargs Juris Jansons Saeimas deputātus informēja par 2022. gada ziņojumu. Tiesībsargs Saeimas deputātus informēja par aktuālām un ilgstoši nerisinātām problēmām bērnu tiesību, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību, kā arī pilsonisko tiesību jomā.

Vai cilvēks drīkst vaicāt un saņemt no atbildīgajām iestādēm informāciju par vidi?

Tiesībsarga redzeslokā nonācis gadījums, kurā Ropažu pašvaldība ir atteikusies iedzīvotājam sniegt informāciju par koku ciršanas atļaujā iekļauto pamatojumu. Pašvaldībā uzskata, ka šīs atļaujas ir ierobežotas pieejamības informācija, taču tiesībsargs tam nepiekrīt. Informācija par vidi, tajā skaitā par izsniegtajām koku ciršanas atļaujām, ir vispārpieejama, tā ir jāsniedz bez kavēšanās, turklāt cilvēkam, kurš šo informāciju lūdz atbildīgajām iestādēm, nav pienākuma pamatot, kāpēc tā viņam ir nepieciešama. Tiesībsargs aicina Ropažu pašvaldību ievērot labas pārvaldības principus, atvainoties iedzīvotājam, kā arī mainīt ierasto praksi vides informācijas sniegšanā.

Tiesībsargs atbild: vai pašvaldība drīkst nepiemērot nodokļa atlaidi, ja nav izveidota e-adrese?

Tiesībsargs ir saņēmis kāda Rīgas iedzīvotāja jautājumu, vai pašvaldība drīkst nepiemērot nodokļa atlaidi, ja cilvēkam nav izveidota e-adrese vai nav devis piekrišanu saziņai ar pašvaldību ar e-pasta starpniecību? Īsā atbilde ir – jā, drīkst nepiemērot, jo iedzīvotājam tādā gadījumā bija pienākums norādīt citus saziņas kanālus, bet tas noteiktajā termiņā netika izpildīts. Piemēram, saziņa var notikt ar pasta starpniecību, ja tam ir objektīvs iemesls.

Lepojamies – Ineta Piļāne, tiesībsarga vietniece, iecelta par Atzinības krusta komandieri

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2023. gada 4. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta komandieri Latvijas Republikas tiesībsarga vietnieci, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāju Inetu Piļāni.

Izstrādāts informatīvs materiāls – kampaņas “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums” apkopojums

Tiesībsargs īstenojis informatīvu kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”, lai parādītu, ka neatkarīgi no tautības cilvēkam ir vienas un tās pašas vajadzības, vienlaikus – ir tik daudz apstākļu, kas ietekmē iespējas sasniegt cerēto. Aicinām iepazīties ar kampaņas materiālu – iedvesmoties, kā arī aizdomāties par to, kā visi kopā veidojam šo sabiedrību.

Iedzīvotāju sniegtā informācija liecina par pansionātu nespēju nodrošināt cieņpilnu dzīvošanu

Situācija pansionātos ir satraucoša un bieži vien neatbilstoša cieņpilnai dzīvei – tā liecina Tiesībsarga biroja kampaņas “Dzīve pansionātā – kāda tā ir?” laikā iegūtā informācija. Iedzīvotāju atsaucība bija liela – no 6. līdz 26. martam kopumā saņemtas 113 ziņas – gan zvani, gan e-pasti, gan Whatsapp ziņas. Informācija saņemta par 65 pansionātiem, vairākus no tiem gadu gaitā apmeklējuši biroja darbinieki.

Video par tiesībām dzīvot sabiedrībā

Aicinām iepazīties ar “Kārļa stāstu”, lai saprastu, cik ļoti būtiski cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir nodrošināt sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis turpināt dzīvi ilgstošās sociālās aprūpes centros.

Video “Tiesības dzīvot sabiedrībā. Kārļa stāsts”