Bezatbildība un patvaļa – tiesībsargs konstatē cilvēku veselību apdraudošus pārkāpumus Kandavas “pansionātā”

Kandavas un Tukuma Sociālo dienestu atbildīgās amatpersonas ilgstoši ievietojošas seniorus un cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem iestādē, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai līdzīgus pakalpojumus, taču tas nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un neatbilst minimālajām prasībām, kādas jānodrošina šādās institūcijās. Tiesībsargs par konstatēto Kandavas speciālajā pansijā ir vērsies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu izvērtēt, vai šajās darbībās nav saskatāma Krimināllikumā paredzētā atbildība, un jau saņēmis atbildi, ka notikušo izskatīs Valsts policija.

“Apbrīnoju šo tiesiskā nihilisma līmeni un necieņu pret likumu, kā rezultātā apdraudēta mazaizsargātu cilvēku veselība un pat dzīvība. Jāsaprot, ka šajā situācijā mēs runājām par vienu no VISIEVAINOJAMĀKAJĀM sabiedrības grupām, tādēļ pārkāpumu var vērtēt kā īpaši rupju,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Lielu artavu pārkāpuma konstatēšanā sniedza pavasarī rīkotā tiesībsarga kampaņa “Dzīve pansionātā – kāda tā ir?”, kuras laikā iedzīvotāji dalījās ar saviem vai savu līdzcilvēku pieredzes stāstiem. Tieši kampaņas laikā tiesībsargs saņēma informāciju arī par Kandavas speciālo pansiju, kurā tās iemītniekiem tika sniegts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas jau vairākus gadus nav reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Tiesībsarga biroja darbinieki bez brīdinājuma apmeklēja minēto pansiju, taču tās vadība nevarēja uzrādīt nevienu oficiālu dokumentu, kas apliecinātu pansijā sniegto pakalpojumu likumību un atbilstību tam, ka šāds pakalpojums šiem cilvēkiem ilgtermiņā ir nepieciešams un atbilst viņu vajadzībām. Vairāki iemītnieki apstiprināja, ka pakalpojumi pansijā tiek sniegti aptuveni sešus gadus, un ar Sociālā dienesta atbalstu tajā tiek ievietoti cilvēki, kuriem ir grūti aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Tukuma novada Sociālais dienests tiesībsargam apstiprināja, ka administrācija plānoja reģistrēt pansiju Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tikai pēc tam, kad tiks izstrādāts projekts un veikti atsevišķi remontdarbi, lai uzlabotu sadzīves apstākļus pansijas ēkā. Zīmīgi, ka Tukuma novada dome par pārkāpumu zināja jau iepriekš – administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 2021. gadā tā bija pārņēmusi pansiju no Kandavas sociālā dienesta un jau tajā brīdī secināja, ka sniegtais pakalpojums vairāku gadu laikā nav bijis reģistrēts un neatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām.

Uzziņai:

Viena no galvenajām prasībām, kas ir jāievēro, sniedzot  personām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ir noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums noteic, ka sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kas ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā[1] un šādu pakalpojumu sniegšana ir tā pamatdarbība.

Kandavas pansija nav reģistrēta Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un par tās pastāvēšanu oficiāli nav informētas atbildīgās valsts pārvaldes iestādes[2]. Šo iestāžu uzdevums ir nepieļaut pretlikumīgu rīcību un cilvēku veselības un dzīvības apdraudējumus, regulāri uzraugot normatīvo aktu izpildi.


[1] Pakalpojums jāreģistrē ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad pakalpojuma sniegšana uzsākta.

[2] Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, u.tml.