Dalība diskusijā “Vecums kā vērtība Latvijas sabiedrībā”

Senioru dienā, 1. oktobrī, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa piedalījās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” diskusijā: “Vecums kā vērtība Latvijas sabiedrībā”. Diskusiju organizēja Sabiedrības integrācijas fonds ar mērķi aktualizēt 50+ gadu vecu cilvēku iekļaušanu sabiedriskajās norisēs un darba dzīvē.

Pasākums izvērtās kā ekspertu klātienes un attālinātās dalības sinerģija diskusijas veidā par to, cik lielā mērā aizspriedumi pret cilvēka vecumu izslēdz no darba tirgus darbspējīgus cilvēkus, kā pašvērtējums ietekmē spēju iekļauties sabiedrībā un cik atvērta pret senioriem ir Latvijas sabiedrība.

Noderīgas atziņas:

  • Geriatrijas profesors Jānis Zaļkalns atzina, ka novecošana nav degradācija, bet cilvēka attīstības trešais posms. Viņš atgādināja, ka līdz ar vecumu cilvēkam mazinās piederība, līdzdalība un noderība, rezultātā šīs dzīves komponentes kļūst par deficītu. Nevajag dzīvot ar pozīciju “man pienākas”. Dzīvo, rosies un saglabā interesi par dzīvi!
  • Kā papildināja Ilze Jurkāne, lielu prieku un gandarījumu sagādā arī tāda vienkārša nodarbe kā skapju un atvilktņu sakārtošana – ir ne tikai kārtība, bet arī sajūta, ka kaut cik, bet tomēr pats kontrolē savu dzīvi.

Pasākuma ieraksts ir pieejams šeit:

https://www.facebook.com/events/1252990135166335/?ref=newsfeed