Labklājības ministrija piekrīt tiesībsargam: ētikas normu pārkāpumi bāriņtiesu darbā nav pieņemami

Labklājības ministrija piekrīt tiesībsarga paustajam, ka personiski aizskaroša attieksme no bāriņtiesu darbinieku puses ir nepieņemama. Šādi gadījumi jāvērtē bāriņtiesas darba devējam – pašvaldībai, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izveidotu ētikas komisiju.

Labklājības ministrija vērsusi Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas uzmanību uz pašreiz spēkā esošā bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksa trūkumiem un nepieciešamajiem papildinājumiem. Ministrijas ieskatā bāriņtiesu ētikas kodeksa loma jāstiprina gan darbinieku mācību, gan darba novērtēšanas procesā. Vienlaikus ministrija norādījusi, ka ētikas kodeksa sekmīgai iedzīvināšanai ir nepieciešama arī ieinteresēta ētikas komisija, kura iesaistās ne tikai iespējamu pārkāpumu gadījumā, bet arī spēj sniegt atbalstu darbiniekiem, saskaroties ar izaicinājumiem.

Kā norāda ministrija, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas jau ir uzsākusi darbu pie ētikas kodeksa satura aktualizēšanas un pilnveidoto bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksu plāno izskatīt jau pavisam drīz – 12. aprīļa asociācijas biedru kopsapulcē.

Labklājības ministrijas vēstule tiesībsargam par bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksu

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai par bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksu

Tiesībsarga ziņa par videoierakstiem no bāriņtiesu sēdēm, kas kalpo par liecību būtiskiem darbinieku ētikas pārkāpumiem