Pētījums: Labas pārvaldības ievērošana valsts un pašvaldību iestādēs

Tiesībsarga birojā veikts pētījumu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par labas pārvaldības ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs.

Viena no tiesībsarga funkcijām ir labas pārvaldības ievērošanas veicināšana valsts pārvaldē. 2016.gadā Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas pašvaldībām īstenoja informatīvo kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā”. Šīs kampaņas mērķis bija vēstīt, ka labas pārvaldības princips satur ne tikai tiesiskos aspektus, bet arī labas pārvaldības kā vērtības aspektus, jo laba pārvaldība ir veidojama valsts pārvaldei un sabiedrībai kopā.

Kampaņas ietvaros tiesībsargs un pašvaldības savās mājaslapās un bezmaksas informatīvajos izdevumos ik mēnesi septiņu mēnešu laikā izvietoja asprātīgas karikatūras ar aicinājumu ne tikai darbiniekiem, bet arī iedzīvotājiem ievērot labas komunikācijas pamatprincipus, cienīt vienam otru un vienmēr meklēt labākos veidus problēmu risināšanā.

Vispārzināms ir fakts, ka demokrātiskā valstī sabiedrības viedoklis ir mēraukla valsts varas un tās rīcības novērtējumam. Tieši sabiedrības viedoklis valsts pārvaldei un vietvarām vai nu liks aizdomāties par savas darbības kļūdām, pilnveidošanas un izmaiņu nepieciešamību, vai tieši otrādi – apstiprinās, ka līdzšinējais darbs ir bijis pareizs un lietderīgs, ko sabiedrība novērtē.

Tādējādi 2017.gada vasarā tiesībsargs turpināja labas pārvaldības principa īstenošanas izpēti, veicot anonīmu iedzīvotāju aptauju “Labas pārvaldības ievērošana valsts un pašvaldību iestādēs”. Aptaujas mērķis, pirmkārt, bija atkārtoti vērst iedzīvotāju uzmanību uz labas pārvaldības ievērošanu un tās dažādajiem aspektiem, otrkārt, no aptaujā saņemtajām atbildēm identificēt gan tās pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes, kas iedzīvotāju skatījumā ir pozitīvi novērtētas, gan tās, kurām laba pārvaldība jāturpina pilnveidot.

Aptaujā labas pārvaldības tiesiskie aspekti tika vērtēti četrās kategorijās:

  1. pieklājīga un pretimnākoša attieksme;
  2. tiesiska un objektīva rīcība;
  3. atklātība;
  4. pieejamība.

Tiesībsarga pētījums “Labas pārvaldības ievērošana valsts un pašvaldību iestādēs”