Tiesībsarga biroja pārstāve piedalīsies diskusijā par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē

Ceturtdien, 27. janvārī, plkst.15.00-17.00 Tiesībsarga birojs kopā ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu un Latvijas Pašvaldību savienību aicina uz publisko tiešsaistes diskusiju “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē”, lai apzinātu vecāku sadarbības pieredzi ar izglītības iestādēm par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē. Tiesībsarga biroju diskusijā eksperta lomā pārstāvēs Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Diskusiju būs iespējams vērot tiešsaistē Tiesībsarga biroja Facebook kontā, Latvijas bērnu labklājības tīkla Facebook kontā un Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē.

Tās laikā varēs uzklausīt aktuālu informāciju un idejas par praktiskiem risinājumiem bērnu integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, lai uzlabotu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām.

Diskusijā piedalīsies bērnu vecāki, kuri dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem, savukārt pārstāvji no Tiesībsarga biroja, izglītības iestādēm un Izglītības kvalitātes valsts dienesta skaidros normatīvo regulējumu iekļaujošās izglītības jomā, dalīsies ar savu redzējumu par iespējām integrēt bērnus ar papildu vajadzībām vispārizglītojošās mācību iestādēs, sniegs ieteikumus vecākiem un pedagogiem, kā veidot iekļaujošu vidi bērniem mācību iestādēs. 

Latvijā līdz šim ir bijusi ļoti atšķirīga situācija un attieksme no izglītības iestāžu personāla, kā arī citu bērnu vecākiem pret bērniem ar papildu vajadzībām, neskatoties uz normatīviem, kas nosaka pienākumu pašvaldības izglītības iestādēm nodrošināt bērniem iekļaujošo izglītību, norāda Latvijas Bērnu labklājības tīkls.