Tiesībsarga ikgadējā konference (papildināts ar konferences materiāliem)

2016. gada 13. decembrī plkst. 10:15 tiesībsargs atklās ikgadējo cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci. Konference norisināsies divas dienas – no 13. līdz 14. decembrim.

Konferences pirmā diena veltīta naida runas un naida atpazīšanas aktualitātei Latvijā un bērnu sociālajai un medicīniskajai rehabilitācijai. Konferences otrās dienas tematika balstīta uz labas pārvaldības praksi vides tiesību jomā. Viens no tēmu moderatoriem būs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītājs, Latvijas Republikas tiesībsarga padomnieks asoc. prof. Dr. iur. Artūrs Kučs.

Detalizēta programma un konferences materiāli pielikumā.

Konference norisināsies Tiesībsarga birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 4.stāvā.

Pirmā diena: 13. decembris

10.15 – 10.30 Konferences atklāšana un tiesībsarga ziņojums par 2016. gadu un ieskats 2017. gadā

10.30 – 13.00 Naida runa un naida atpazīšana Latvijā

14.00 – 16.00 Bērnu sociālā un medicīniskā rehabilitācija

Otrā diena: 14. decembris

10.00 – 12.00  Ekonomiskās intereses versus tiesības dzīvot labvēlīgā vidē: Mototrašu trokšņu lieta

13.00 – 15.00  Vietējās sabiedrības intereses versus Natura 2000 vērtības: Jauno Ragaciema kapu lieta