Tiesībsarga vēstule Valsts prezidentam “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

2017. gada 21. septembrī Saeima, lemjot jautājumu par Valsts prezidenta priekšlikuma “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” (1023/Lp12) nodošanu komisijām, balsojumā noraidīja iniciatīvu, kas būtu bijis nozīmīgs solis valsts virzībā uz saliedētas sabiedrības izveidošanos un nostiprināšanos. Tiesībsargs aicina prezidentu nepieļaut tālākās diskusijas pārtraukšanu un aicināt sabiedrību un politiskās partijas piedāvāt iespējamos risinājumus, lai labotu likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” izstrādē vērā neņemtos riskus par šī pagaidu statusa pastāvēšanas termiņiem un ietekmi, ko šī nenoteiktība atstāj uz Latvijas attīstību.

Tiesībsarga vēstule Valsts prezidentam pielikumā.

Saistītie raksti:

  1. http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/nepilsoni-un-bezvalstnieki-kada-ir-atskiriba
  2. http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/diskusija-rigas-pili-par-nepilsona-statusa-pieskirsanas-izbeigsanu-latvija
  3. http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-aicina-ano-institucijas-veidot-vienotu-izpratni-par-latvijas-nepilsonu-tiesisko-statusu
  4. http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/atseviskas-nvo-radijusas-starptautiskajam-organizacijam-neprecizu-prieksstatu-par-nepilsonu-cilvektiesibu-ieverosanu-latvija