Tiesībsargs aicina atbalstīt visas mājsaimniecības neatkarīgi no izmantotā apkures veida

Valsts atbalsts gaidāmajā apkures sezonā kompensēt energoresursu izdevumu sadārdzinājumu ir nepieciešams visām mājsaimniecībām neatkarīgi no izmantotās apkures tehnoloģijas veida. Šobrīd atbalsts paredzēts situācijā, ja apkurē izmanto elektrību, dabasgāzi, koksnes granulas, briketes un malku. Bet sašķidrinātās gāzes un dīzeļdegvielas gadījumā atbalsta nav, kaut gan šāds apkures veids valstī ir atļauts.

Tiesībsargs ir vērsies pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību gaidāmajā apkures sezonā kompensēt energoresursu izdevumus visām mājsaimniecībām neatkarīgi no izmantotās apkures tehnoloģijas veida, ja vien to ir atļauts izmantot saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu. Tiesībsarga ieskatā atbalsta apmērs šajos gadījumos būtu nosakāms vismaz tādā apmērā, kā šobrīd noteikts malkas iegādei, ja netiek uzrādīts maksājumu apliecinošs dokuments.

Šāda kārtība ļautu mazināt iepriekš nepieredzēta energoresursu cenu straujā kāpuma izraisīto negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju sociālekonomisko situāciju visās sabiedrības grupās.

Kā zināms, šī gada 13. augustā stājās spēkā likums “Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā” (turpmāk – Grozījumu likums), kas paredz sniegt iedzīvotājiem terminētos atbalsta pasākumus, lai daļēji kompensētu energoresursu izmaksu straujo pieaugumu gaidāmajā apkures sezonā.

Grozījumu likumā, cita starpā, noteikts, ka atbalsta pasākumu laikā iedzīvotājiem no valsts budžeta līdzekļiem tiks segta daļa no energoresursu cenu pieauguma par centrālo apkuri, tajā izmantoto elektrību, dabasgāzi, koksnes granulām, briketēm, malku. Taču atbalsts nav paredzēts mājsaimniecībām, kas apkures risinājumiem izmanto tādas apkures tehnoloģijas, kas nav uzskatāmas par videi draudzīgām, piemēram, sašķidrināto gāzi un dīzeļdegvielu.

Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam ir noteikts atbalstīt tās mājsaimniecības, kas apkurei izmanto videi draudzīgākās tehnoloģijas,  veicinot pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Tādējādi, valdība ir paredzējusi mehānismu, kas paredz konkursa kārtībā sniegt finansiālu atbalstu privātpersonām pārejai no fosilā kurināmā apkures uz ilgtspējīgiem apkures veidiem un elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka lielai daļai mājsaimniecību objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas mainīt apkures tehnoloģiju līdz jaunās apkures sezonas sākumam.

Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem ir jāatbalsta un jāveicina, tostarp sniedzot atbalstu iedzīvotājiem, kas izvēlējušies apkurei izmantot videi draudzīgas apkures tehnoloģijas. Tajā pašā laikā, jāņem vērā, ka straujais patēriņa cenu līmeņa pieaugums lielākajās preču un pakalpojumu grupās ietekmē visus iedzīvotājus, kā arī ierobežo spēju norēķināties par ikdienā nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem.

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam par energoresursu izmaksu kāpuma kompensāciju (02.09.2022.)