Tiesībsargs: Atbalsta mehānismi nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai ir pieejami

Tiesībsargs norāda, šobrīd nav tiesiska pamata uzskatīt, ka Covid-19 krīze būtu radījusi grūtības nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, salīdzinot ar situāciju pirms Covid-19 krīzes apstākļiem. Tā kā Covid-19 infekcijas izraisītās krīzes pārvarēšanai valstī ir paredzēts plašs atbalsta mehānisms, tiesībsargs atzīst, ka iedzīvotājiem ir nodrošinātas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu iespējas, kas mazina negatīvo Covid -19 krīzes ietekmi.

Gadījumā, ja personai ir grūtības nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli Covid-19 krīzes situācijas apstākļos, tiesībsargs aicina:

  • izmantot savas tiesības attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu;
  • izmantot citas iepriekš norādītās valsts un pašvaldību piedāvātās atbalsta iespējas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Ja nespēja nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir saistīta ar Covid-19 krīzes ietekmē zaudētu darbu, tiesībsargs atgādina, ka arī bezdarbniekiem Covid-19 krīzes laikā valstī ir noteikti vairāki atbalsta pasākumi. Iedzīvotājiem ir tiesības vērsties arī attiecīgās pašvaldības sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt kādu no sociālās palīdzības pabalstu veidiem.

 

Skaidrojums

Tiesībsargs informē, ka saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, kā arī Finanšu ministrijas sniegto informāciju šobrīd pašvaldībās nav novērojama tāda tendence, ka iedzīvotājiem būtu grūtības nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldību budžetos ir nemainīgs vai pat samazinājies. Tāpat atsevišķos gadījumos ir samazinājies arī nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaits. Toties ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas šogad ir bijuši tādi paši, kā iepriekšējā gadā attiecīgajā laikā periodā, vai pat palielinājušies.

Tiesībsargs vēlas atzīmēt, ka vairākas pašvaldības ir noteikušas citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, pārceļot tos uz vēlāku laiku. Gadījumā, ja nodokļa maksātājiem ir grūtības nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli saistībā gan ar Covid-19 krīzes radītajiem apstākļiem, gan nesaistīti ar to, iedzīvotāji var pieteikties nodokļa samaksas termiņa pagarinājumam. Tomēr, ja ir pieļauts nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējums, līdz 2021. gada 31. decembrim nodokļa maksātājam netiek aprēķināta likumā noteiktā nokavējuma nauda.

Papildus tam Covid-19 krīzes apstākļos atsevišķas pašvaldības ir noteikušas arī saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību. Tā rezultātā nodokļa maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ir piešķirti lielākoties 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Tiesībsargs atgādina, ka pašvaldības vēl aizvien turpina piemērot arī pirms Covid-19 ierobežojumu ieviešanas pieņemtos normatīvos aktus, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus tādām personām kā, piemēram:

  • personām ar invaliditāti;
  • pensionāriem;
  • maznodrošinātām
  • trūcīgām personām;
  • daudzbērnu ģimenēm.