Tiesībsargs atbild: Par bērnu un ģimeņu tiesībām kopā apmeklēt publiskus pasākumus

Tiesībsargs ir saņēmis Veselības ministrijas atbildes vēstuli par bērnu un ģimeņu tiesībām kopā apmeklēt publiskus pasākumus. Ministrija norāda, ka nekādi izņēmumi pilnībā vakcinēto vai pārslimojušo vecāku bērniem līdz 12 gadu vecumam attiecībā uz publisko pasākumu apmeklēšanu patlaban nav atbalstāmi. Ģimenes ar bērniem, kuri vēl nav sasnieguši vakcinācijas vecumu, var piedalīties tā saucamajos daļēji drošajos pasākumos, kas, ievērojot veselu virkni epidemioloģiskās drošības prasības (piemēram, sejas masku lietošana, distances ievērošana, apmeklētāju skaita limits u. c.), ir pieļaujami.

Skaidrojums

Kā ziņots, tiesībsargs ir saņēmis iedzīvotāju sūdzības par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu iespējamo diskriminējošo raksturu attiecībā pret bērniem, kas vēl nav sasnieguši vakcinācijas vecumu. Tiesībsarga ieskatā Ministru kabineta noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” anotācijā nav atrodams pietiekams skaidrojums šādam drošības piesardzības pasākumam, tādēļ tiesībsargs lūdza Veselības ministrijas plašāku skaidrojumu: https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-atbild-par-berna-un-gimenu-tiesibam-apmeklet-pasakumus

Veselības ministrija norāda, ka minētajos noteikumos ir paredzēti īpaši izņēmumi dažādu pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai pilnībā vakcinētām personām vai personām, kuras pēdējā pusgada laikā ir pārslimojušas Covid-19. Šāds nosacījums izriet no Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicētā tehniskā ziņojuma par ieguvumiem no pilnīgas vakcinēšanās attiecībā uz Covid-19 pārnesi un ietekmi uz nefarmaceitiskām intervencēm. Pilns vakcinācijas kurss ievērojami samazina vīrusa slodzi, tā izdalīšanās ilgumu un infekcijas transmisiju jeb vīrusa pārnesi. Risks inficēties ar Covid-19 vakcinētām vai pārslimojušām personām ir ļoti zems. Tieši tādēļ šīs personas drīkst apmeklēt pasākumus/saņemt pakalpojumus, nelietojot sejas maskas, neievērojot divu metru distanci, publiskos pasākumos pulcējoties bez apmeklētāju skaita ierobežojuma un bez darba laika/pasākuma ilguma norises ierobežojuma. Šādus nosacījumus jeb izņēmumus nevar attiecināt uz nevakcinētām un nepārslimojušām personām, tajā skaitā arī bērniem, jo šīm personām pastāv risks jebkurā brīdī inficēties un pārnest infekciju citām personām.

Šobrīd SARS-CoV-2 Delta variants jau dominē lielā daļā Eiropas reģiona. Arī Latvijā ir notikusi strauja SARS-CoV-2 vīrusa Delta varianta izplatība, sasniedzot jau 94 % no visiem apstiprinātajiem Covid-19 gadījumiem. Tādēļ arī šādā situācijā, kad vīrusa Delta varianta izplatība turpinās, nav epidemioloģiski droši pasākumos, kas ir pieļaujami tikai vakcinētām un pārslimojušām personām, ļaut piedalīties bērniem, kuri nav vakcinēti.

Ministrija norāda – valsts zinātniskā institūta “Bior”, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes veiktais seroprevalences pētījums par Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā un iedzīvotāju imunitāti pret šo vīrusu parādīja, ka vislielākais Covid-19 pārslimojušo īpatsvars ir tieši bērnu vidū vecumā līdz 13 gadiem (pretēji sākotnējam viedoklim, ka bērni neslimo ar Covid-19). Bērnu vidū izplatības rādītāji ir augsti un tieši bērniem visbiežāk ir asimptomātiskās slimības formas. Parasti bērni Covid-19 infekciju pārslimo viegli vai vispār bez simptomiem, taču kalpo kā infekcijas izplatītāji.