Tiesībsargs ir izvērtējis prasības samērīgumu izglītojamiem no 1. līdz 4. klasei mācību procesa laikā un ārpus tā lietot mutes un deguna aizsegus

13.janvārī tiesībsargs nosūtīja biedrībai “Stabilitātei – Jā!” atbildes vēstuli, kurā izvērtē prasības samērīgumu izglītojamiem no 1. līdz 4. klasei mācību procesa laikā un ārpus tā lietot mutes un deguna aizsegus.

Tiesībsarga ieskatā, prasība bērniem valkāt maskas, tostarp 1.-4.klases skolēniem mācību procesa laikā un ārpus tā, ir piemērota leģitīmā mērķa (vīrusa izplatības mazināšana) sasniegšanai. Tiesībsargs uzskata, ka šī prasība ir samērīga, ņemot vērā to, ko iegūst sabiedrība kopumā no šī ierobežojuma, jo bērnam nodarītais kaitējums nav pierādīts un konstatējams.

Šobrīd nav zinātniski medicīnisku pierādījumu tam, ka mutes un deguna aizsegu lietošana ietekmē un kaitē bērnu veselībai, ko arī apliecina vadošie pediatri un infektologi Latvijā un pasaulē. Ir veikti pētījumi, kas ticami pierāda, ka mācības ārkārtējā situācijā tikai attālinātajā režīmā ilgtermiņā būtiski ietekmēs bērnu izglītības rezultātus. Vērtējot vīrusa izplatības intensitāti un situāciju kopumā, tiesībsargs uzskata, ka pēc iespējas jānodrošina mācības klātienē, it īpaši jaunāko klašu skolēniem. 

 

Tiesībsarga sniegtā vēstule biedrībai “Stabilitātei – Jā!” pieejama pielikumā