Tiesībsargs rīkos diskusiju “Tiesībsargs kā vidutājs politiķu un augstāko ierēdņu nesaskaņās”

Trešdien, 15. septembrī, no plkst. 14.00–15.30 tiesībsargs rīkos tiešsaistes diskusiju “Tiesībsargs kā vidutājs politiķu un augstāko ierēdņu nesaskaņās”. Diskusijā piedalīsies tiesībsargs Juris Jansons, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Dr.hist. Ilga Kreituse un domnīcas “Providus” direktore Iveta Kažoka.

Ikviens interesents diskusijai varēs sekot līdzi Facebook tiešraidē šeit:
https://www.facebook.com/events/270213281586661/?ref=newsfeed

Diskusiju vadīs Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.

Valsts kanceleja ir izstrādājusi un izsludinājusi valsts sekretāru sanāksmē likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”[1], aktualizējot jautājumu par augstāko civildienesta ierēdņu aizsardzības mehānismiem pret izrēķināšanos no politisko amatpersonu puses. Valsts kanceleja kā risinājumu ir piedāvājusi noteikt kārtību, ka konfliktsituācijas starp augstākajiem ierēdņiem un politiskajām amatpersonām varētu vērtēt tiesībsargs kā labas pārvaldības principa īstenošanas uzraugs.

Minētais piedāvājums tiesībsarga uzdevumu lokā būtu jauns un netipisks. Diskusijas laikā skaidrosim, vai šādu piedāvājumu var un vajag paredzēt likumā? Tiesībsarga skatījumā vispirms ir nepieciešama plašāka sabiedrības, viedokļu līderu un profesionāļu diskusija gan par problēmjautājumu, gan par tā risināšanas iespējām, tai skaitā par augtāko ierēdņu tiesību aizsardzības mehānismiem – vai šie jautājumi būtu tiesiski jāregulē, vai šis mehānisms ir piemērots un var sasniegt iecerēto mērķi – pasargāt augstākos ierēdņus no politiskās izrēķināšanās? Vai šādus jautājumus ir iespējams risināt labas pārvaldības principa īstenošanās kontekstā? Kādi būtu efektīvākie līdzekļi? Vai šāda funkcija neskar tiesībsarga neatkarību? Iespējams – esošie mehānismi un risinājumi ir pietiekami, piemēram, stigrāka Ministru prezidenta nostāja attiecīgo jautājumu risināšanā.