Tiesībsargs rīkos tiešsaistes diskusiju par jauno asistenta pakalpojuma modeli bērniem ar invaliditāti

(Papildināts ar video 28.09.2021.) 

Trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 14:00 līdz 16:00 tiesībsargs rīkos tiešsaistes diskusiju par jauno asistenta pakalpojuma modeli bērniem ar invaliditāti, lai pārrunātu iespējamos problēmjautājumus un nepieciešamos risinājumus, lai bērni un viņu ģimenes locekļi varētu saņemt atbilstošu valsts un pašvaldības atbalstu. Sarunā piedalīsies Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, kā arī, lai veicinātu sabiedrības informētību par jauno pakalpojuma saturu, diskusiju ikviens varēs vērot tiešsaistē Tiesībsarga biroja Facebook kontā: https://www.facebook.com/Tiesibsargs/posts/251027926817035

Kā zināms, Labklājības ministrija ir sagatavojusi pakalpojuma pilnveidošanas risinājumu, kas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā. Plānotās izmaiņas paplašinās asistenta pakalpojuma saturu bērniem ar invaliditāti. Tās paredz ieviest divus jaunus papildu pakalpojuma veidus – pavadoņa pakalpojumu bērniem, kuriem nav nepieciešama īpašā kopšana, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa, un pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu īpaši kopjamiem bērniem, kuru sociālais dienests piešķirs bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas, ja konstatēs aprūpes pakalpojuma nepieciešamību bērnam.

Izmaiņas paredz atvieglot atskaitīšanās kārtību par asistenta pakalpojuma saņemšanu, vienlaikus paredzot samazināt asistenta pakalpojuma apjomu bērniem līdz 80 stundām mēnesī līdzšinējo 160 stundu vietā.

Tiesībsargs par plānotajām pakalpojuma izmaiņām ir saņēmis vairākus iesniegumus no nevalstiskajām organizācijām. Bērnu ar invaliditāti intereses pārstāvošās organizācijas norādījušas, ka jaunais asistenta pakalpojuma modelis ievērojami pasliktinās to bērnu situāciju, kuriem nepieciešams lielāks atbalsts, un, kuri līdz šim izmantoja vairāk kā 80 asistenta stundas mēnesī. Tie ir bērni, kas intensīvi apmeklē ārstniecības vai brīvā laika pasākumus, vai pakalpojumus, kas atrodas tālu no dzīves vietas. Tāpat norādīts, ka  piedāvātais asistenta un aprūpētāja atalgojums un ierobežotais darba stundu skaits nav izdevīgs, lai piesaistītu pakalpojuma sniedzējus.

Kopš 2010. gada 31. marta Latvijā ir spēkā Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tā paredz valsts pienākumu nodrošināt atbilstošus pielāgojumus dažādās jomās, lai personas ar invaliditāti varētu īstenot savas tiesības. Valsts finansētais asistenta pakalpojums pašvaldībā ir viens no atbalsta pasākumiem, kas tika ieviests 2013. gadā, lai sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti nokļūšanai darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas vietā, kā arī, lai sniegtu atbalstu personu ar invaliditāti ģimenes locekļiem un veicinātu viņu iesaisti darba tirgū.