Tiešsaistes apmācības “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana izraidīšanas procesā”

 

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Šogad, 16. un 26.novembrī Tiesībsarga birojs projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr.TSB/PMIF/2018/1) 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros organizēja tiešsaistes apmācības “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana izraidīšanas procesā ”.

Apmācības notika sadarbībā ar Valsts robežsardzi un tajās piedalījās dažādu institūciju pārstāvji.

16.novembra apmācībās tika aicināti piedalīties pārstāvji no Valsts robežsardzes, Rīgas bāriņtiesas, Ropažu novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas, Bauskas novada bāriņtiesas, Ventspils pilsētas bāriņtiesas, Rundāles novada bāriņtiesas, Viļakas novada bāriņtiesas, Valkas novada bāriņtiesas, Krāslavas novada bāriņtiesas, kā arī nevalstiskajām organizācijām – Centra Marta un Latvijas Sarkanā krusta.

26.novembra apmācībās tika aicināti piedalīties pārstāvji no Valsts robežsardzes, Salacgrīvas novada bāriņtiesas, Jelgavas novada bāriņtiesas, Daugavpils pilsētas bāriņtiesas, Ludzas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Alūksnes novada bāriņtiesas, Neretas novada bāriņtiesas, Liepājas pilsētas bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un nevalstiskās organizācijas “Patvērums “Drošā māja””.

Apmācības tika organizētas, lai veicinātu iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu piespiedu izraidīšanas procesā, kā arī stiprinātu iesaistīto institūciju sadarbību. Apmācību laikā tika aplūkots Starptautiskais, Eiropas Savienības un nacionālais normatīvais regulējums cilvēku tirdzniecības jomā. Tika skaidrots cilvēku tirdzniecības jēdziens un veidi, kā arī tika sniegta plaša un detalizēta informācija par cilvēku tirdzniecības indikatoriem (pazīmēm) un iespējamo upuru atpazīšanu, jo īpaši, izraidīšanas procesā. Vienlaikus tika sniegts pārskats par diviem iespējamiem starpinstitucionālās sadarbības modeļiem, situācijās, kad kāda no iestādēm ir atpazinusi iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri. Tika arī sniegti ieteikumi par veicamajiem drošības pasākumiem, atpazīstot iespējamu cilvēku tirdzniecības upuri.

Kopumā tika apmācīti 42 dalībnieki no Valsts robežsardzes, bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un nevalstiskajām organizācijām.