Tikšanās ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu

Trešdien, 10. novembrī tiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Evita Berķe tiešsaistē tikās ar Latvijas Bērnu labklājības tīkla (LBLT) valdes priekšsēdētāju Daigu Eiduku un organizācijas stratēģijas konsultantu Miķeli Bendiku, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas bērnu tiesību un interešu aizstāvībā.

Ņemot vērā gan Tiesībsarga biroja, gan LBLT iepriekš veiktās izpētes un sabiedrības vajadzības, tikšanās dalībnieki vienojās, ka par nākamā gada prioritātēm tiek izvirzīti šādi jautājumi:

  • Pašvaldību atbalsts mājokļu piešķiršanā ģimenēm ar bērniem un bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes – pakalpojuma pieejamība, gaidīšanas laiks, mājokļu kvalitāte;
  • Veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība bērniem – diagnostikas, ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība visā Latvijā, ilgais gaidīšanas laiks pie ārstiem-speciālistiem, tai skaitā, zobārsta;
  • Iekļaujoša izglītība – izglītības iestāžu, tai skaitā, pirmsskolas izglītības iestāžu, fiziskā pieejamība, asistentu/pavadoņu pakalpojums, pedagogu un vecāku sadarbība.