Tipiska diskriminācija darba sludinājumos: “Pārāk jauns, lai būtu…”

Tiesībsargs ir novērojis, ka sociālo tīklu vidē cilvēki nereti dalās informācijā par darba sludinājumos izteiktajām prasībām potenciālajiem darbiniekiem. Dažkārt cilvēki ar sūdzībām vēršas arī Tiesībsarga birojā. Ņemot vērā regulārās diskusijas publiskajā telpā, tiesībsargs atgādina, ka ir aspekti, kurus darba sludinājumos norādīt nedrīkst.

Darba likums noteic, ka ir aizliegts diskriminēt vecuma, dzimuma, svešvalodas zināšanu trūkuma dēļ. Lai nerastos pārpratumi, jānorāda, ka ir atsevišķas nodarbošanās un darba pienākumi, kuros drīkst būt prasība dzimums, valodas prasmes, vai amati, kuros cilvēks atbilstoši likumam drīkst kandidēt tikai tad, kad sasniedzis konkrētu vecumu. Piemēram, kandidēt uz valsts prezidenta amatu var cilvēki, kuri sasnieguši 40 gadu vecumu, vai sludinājumā par sieviešu lomas atveidošanu filmā drīkst norādīt, ka tikai sievietes var pretendēt uz pienākumu veikšanu. Tomēr tā nav ikdiena. Lielākoties visi darba sludinājumi ir tādi, kuros šie faktori nedrīkst ietekmēt darbinieka iespējas kandidēt.

Jāatzīmē, ka 2020. gadā Tiesībsarga birojā tika veikts pētījums “Diskriminācijas izplatība nodarbinātības vidē Latvijā. Salīdzinošais pētījums 2011. un 2020.gadā”, kura rezultāti apstiprināja to, ka 21% darba ņēmēju laikā no 2018.-2020. gadam personīgi saskārušies ar diskriminējošu attieksmi darba vietā. Joprojām potenciālos darbiniekus diskriminē viņu dzimuma, vecuma, valodas zināšanu, kā arī citu faktoru dēļ.

Šāda situācija nav pieļaujama, tāpēc tiesībsargs Juris Jansons atgādina: “Darba devēj, pirms ievieto sludinājumu, rūpīgi pārliecinies, vai tā saturs nepārkāpj likumā noteikto. Mazināsim stigmu kopā, veidosim darba vidi atvērtu un pieejamu ikkatram, kurš ar entuziasmu, zināšanām un spējām pievēršas sevis izvēlētajai profesijai.”

Tiesībsargs aicina darba devējus būt elastīgiem, saredzot potenciālo darbinieku kompetences, kā arī rūpīgi izvērtēt darba sludinājumos ievietojamo informāciju un to, cik pamatotas ir tajos noteiktās prasības.

Plakāts ar baltu fonu, uz kura ir svari. Svaru vienā pusē ir jauna sieviete, otrā pusē - jauns vīrietis. Svaru vidusdaļā ir ikonas ar darbarīkiem, piezīmju bloku, šefpavāra cepuri, pirmās palīdzības somu, tīrīšanas līdzekļiem, zvanu centra aprīkojumu. Lapas augšpusē ir teksts "Vēlies izziņot vakanci?  Rūpīgi izvērtē darba sludinājumu! Darba likums noteic - darba sludinājumā bez pamata nedrīkst norādīt vēlamo dzimumu. Sludinājums nedrīkst attiekties tikai uz vīriešiem vai tikai uz sievietēm, izņemot gadījumu, kad piederība noteiktam dzimumam ir darba veikšanas vai nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums.  ! Sievietes var būt mehāniķes, ārstes, vadītājas utt.  ! Vīrieši var būt pavāri, asistenti, apkopēji utt."

Plakāts ar baltu fonu, uz kura ir svari. Svaru vienā pusē ir jauns vīrietis, otrā pusē - vecāka gadu gājuma kungs. Svaru vidusdaļā ir ikonas ar velosipēdu, datoru, kalkulatoru, viesmīļa paplāti, piezīmju bloku, tiesas āmuru. Lapas augšpusē ir teksts "Vēlies izziņot vakanci?  Rūpīgi izvērtē darba sludinājumu! Darba likums noteic - darba sludinājumā bez pamata nedrīkst norādīt vēlamo vecumu. Sludinājums nedrīkst attiekties uz konkrētu vecuma grupu, izņemot gadījumu, kad piederība šai grupai ir darba veikšanas vai nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums.  ! Gados jaunāki cilvēki var būt juristi, darba vadītāji, grāmatveži utt. ! Seniori var būt viesmīļi, IT speciālisti, kurjeri utt."

Plakāts ar baltu fonu, uz kura ir svari. Svaru vienā pusē ir jauns vīrietis, otrā pusē - jauna sieviete. Svaru vidusdaļā ir ikonas ar dažādu valstu karogiem - Latvijas, Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Vācijas, Spānijas. Lapas augšpusē ir teksts "Vēlies izziņot vakanci?  Rūpīgi izvērtē darba sludinājumu! Darba likums noteic - darba sludinājumā bez pamata nedrīkst pieprasīt obligātas svešvalodu prasmes. Sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai.  ! Svešvalodu zināšanas būtu pamatoti pieprasīt, piemēram, attiecīgās valodas skolotājam, tulkam vai uzņēmuma darbiniekam, kam jāstrādā ar ārvalstu klientiem.  ! Svešvalodu zināšanas nebūtu pamatoti pieprasīt, piemēram, pavāram vai inženierim, ja darbā saziņa notiek tikai valsts valodā."