VESELĪBAS APRŪPES FINANSĒŠANA

2017.gads

05.12.2017. Tiesībsarga vēstule Saeimai 2017.gada 5. decembrī par likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas likums”(reģ.nr.1030/LP12)

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/jaunumi/saeimai_05_12_2017_1_8_26_1516001801.pdf

17.11.2017. Tiesībsarga vēstule Saeimai 2017.gada 17.novembrī par likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas likums”(reģ.nr.1030/LP12)

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/jaunumi/saeimai_17_11_2017_1_8_25_1516001904.pdf

14.11.2017. Tiesībsarga vēstule Saeimai 2017.gada 14 .novembrī par likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas likums”(reģ.nr.1030/LP12)

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/jaunumi/saeimai_14_11_2017_1_8_24_1516002277.pdf

27.10.2017. Par likumprojektu “Veselības   aprūpes   finansēšanas likums”

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/viedoklis_par_ves_fin_likumprojektu_1515605142.pdf

31.05.2017. Vai valdības darba grupa sola kaķi maisā?

Ziņa: http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/vai-valdibas-darba-grupa-sola-kaki-maisa

2016.gads

12.08.2016. Tiesībsargs un veselības ministre pārrunās veselības aprūpes finansēšanas modeļu atbilstību cilvēktiesībām

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-un-veselibas-ministre-parrunas-veselibas-aprupes-finansesanas-modelu-atbilstibu-cilvektiesibam

07.04.2016. J.Jansona komentārs par valdības atbildi par tiesībsarga pētījumu Latvijas valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma atbilstība cilvēktiesību standartiem

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/j-jansona-kometars-par-valdibas-atbildi-par-tiesibsarga-petijumu-latvijas-valsts-garanteta-mediciniskas-palidzibas-minimuma-atbilstiba-cilvektiesibu-standartiem

Vēstule: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40383062&mode=mk&date=2016-04-05

16.03.2016. Tautas tracināšana ar papildu nodokli obligātās veselības apdrošināšanai

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tautas-tracinasana-ar-papildu-nodokli-obligatas-veselibas-apdrosinasanai

23.02.2016. Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartam: pētījuma secinājumi un rekomendācijas

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/latvijas-valsts-garanteta-mediciniskas-palidzibas-minimuma-atbilstiba-cilvektiesibu-standartam-petijuma-secinajumi-un-rekomendacijas

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Veselibas_aprupe_TS_vestule_Saeimai_MK_Obligata_veselibas_apdrosinasana.pdf

02.02.2016. Tiesībsargs preses konferencē informēs par identificētajām veselības aprūpes sistēmas nepilnībām

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-preses-konference-informes-par-identificetajam-veselibas-aprupes-sistemas-nepilnibam

31.01.2016. Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartam

Pētījums:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Petijums_Valsts_garantetais_mediciniskas_palidzibas_minimums_2016.pdf

2014.gads

17.02.2014. ANO Augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos un veselības aprūpes finansēšanas modelis

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/ano-augsta-komisare-cilvektiesibu-jautajumos-un-veselibas-aprupes-finansesanas-modelis

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/veselibas_aprupe_ANO_augstas_komisares_atbilde_Saeimai_13022014_ieskanets.pdf

Vēstule2:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/veselibas_aprupe_ANO_augstas_komisares_atbilde_Valdibai_13022014_ieskanets.pdf

12.02.2014. Papildināts tiesībsarga viedoklis par veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/papildinats-tiesibsarga-viedoklis-par-veselibas-aprupes-finansesanas-likumprojektu

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Veselibas_aprupe_Tiesibsarga_viedoklis_par_Likumprojektu_Papildinats_12022014_WEB.pdf

31.01.2014. Tiesībsarga viedoklis par Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-viedoklis-par-veselibas-aprupes-finansesanas-likumprojektu

Vēstule:https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/Veselibas_aprupe_Tiesibsarga_viedoklis_par_Likumprojektu_29012014_WEB.pdf

2013.gads

02.12.2013. Tiesībsarga konsultatīvās padomes veselības aprūpes jomā trešā sēde

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-konsultativas-padomes-veselibas-aprupes-joma-tresa-sede

29.10.2013. Nākamā Tiesībsarga konsultatīvās padomes veselības aprūpes jomā sēde notiks 5. Novembrī

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/nakama-tiesibsarga-konsultativas-padomes-veselibas-aprupes-joma-sede-notiks-5-novembri

21.10.2013. Uz pirmo sēdi sanāks tiesībsarga konsultatīvā padome veselības aprūpes jomā

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/uz-pirmo-sedi-sanaks-tiesibsarga-konsultativa-padome-veselibas-aprupes-joma

27.02.2013. Tiesībsargs saskata nepilnības veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa koncepcijas projektā (Papildināts)

Ziņa:http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-saskata-nepilnibas-veselibas-aprupes-sistemas-finansesanas-modela-koncepcijas-projekta-papildinats