Vēstule ministru prezidentei par patvēruma meklētāju sociālo nodrošinājumu

Tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentei Evikai Siliņai par patvēruma meklētāju sociālo nodrošinājumu, tostarp, nepilngadīgo bez pavadības tiesību nodrošināšanu, patvēruma meklētāju uztura un dienasnaudas apmēru, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču normām.

Šī gada 30. augustā Tiesībsarga birojā norisinājās apaļā galda diskusija ar pārstāvjiem no Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) un Ropažu novada bāriņtiesas par nepilngadīgajiem bērniem un jauniešiem bez pavadības, kuri šķērsojuši Latvijas robežu un ir lūguši patvērumu.

Diskusijas dalībnieki pārrunāja nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajā regulējumā un, ņemot vērā individuālu gadījumu pieredzi, vajadzību pēc apmācībām un vadlīnijām cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā un atbalstā.

Tika pārrunāta nepilngadīgo bērnu bez pavadības tiesību ievērošana patvēruma procesā, tostarp regulāra komunikācija ar savu pārstāvi, kā arī atbildīgo iestāžu savstarpējā sadarbība.

Tiesībsarga ieskatā būtu atbalstāma iniciatīva par izmaksu kompensāciju pašvaldībai saistībā ar sniegto atbalstu nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem bez pavadības tajās pašvaldībās, kurās atrodas patvēruma meklētāju izmitināšanas centri vai kuras atrodas pierobežā.

Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par cilvēku tirdzniecības risku novēršanu. Novembrī Tiesībsarga biroja pārstāvji apmācīja 62 bāriņtiesu darbiniekus par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu un atbalsta sniegšanu.

Tika pārrunāts arī pieejamais atbalsts tulkošanas pakalpojumiem saziņai ar nepilngadīgajiem bez pavadības valodā, kuru viņi pārvalda, kā arī rīcību gadījumos, kad nepilngadīgais patvēruma meklētājs bez pavadības ir pametis izmitināšanas centru vai valsti un nav informācijas par viņa atrašanās vietu.

Tiesībsargs vēstulē aicinājis Ministru kabinetu sadarbībā ar Valsts robežsardzi pārskatīt arī noteikumus[1] par higiēnas un pirmās nepieciešamības preču normām, kā arī noteikto uztura un dienasnaudas apmēru patvēruma meklētājiem[2].


[1] Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 263 “Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā vai Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā ievietotajam ārzemniekam” 3. pielikums

[2] Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 449 “Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību” 2. punkts