21.12.1965.

ANO dokuments

ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1965. gada 21. decembrī)

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=80688