08.04.2004.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Asanidze pret Gruziju (Assanidze v. Georgia)