Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Asanidze pret Gruziju (Assanidze v. Georgia)