01.02.2016.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2013-152-15B par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2013-152-15B par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā.

Apraksts

Tiesībsargs atzinumā vērtēja, vai ārstniecības personām noteiktais pagarināts normālais darba laiks sasniedz leģitīmo mērķi un vai valsts noteikusi pienācīgu kompensāciju par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos.

Tiesībsargs aicināja ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.augustam:

  • Latvijas Republikas Saeimu veikt grozījumus Ārstniecības likuma 531.panta septītajā daļā, lai novērstu atšķirīgu attieksmi pret ārstniecības personām, attiecībā uz kompensācijām par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos.
  • Tiesībsargs aicināja Latvijas Republikas Veselības ministriju:
  1. izvērtēt pagarinātā normālā darba laika ietekmi uz ārstniecības personu veselību un drošību un pacientiem sniegtās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti;
  2. izvērtēt iespēju samazināt Ārstniecības likuma 53.1 panta trešajā daļā noteiktā nedēļas un mēneša maksimālā darba laika robežu;
  3. izstrādāt mehānismu ar mērķi pakāpeniski atteikties no pagarinātā normālā darba laika noteikšanas ārstniecības personām