16.05.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-55-26D par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojumā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-55-26D par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojumā

Sūdzības būtība

Sieviešu – zinātnieču, kas ir nodarbinātas Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā un atrodas grūtniecības stāvoklī, tiesību ierobežošana izmantot ar grūtniecību, īpaši ar bērnu kopšanu saistītos atvaļinājumus. 

Tiesībsarga konstatētais:

 1. Pasaules līmenī tiek veiktas dažādas darbības, lai palielinātu sieviešu- zinātnieču īpatsvaru zinātnē. Latvijai ir iespēja iegūt pirmo vietu Eiropas Savienībā sieviešu – zinātnieču īpatsvara jomā. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams ierobežot esošos šķēršļus un neradīt jaunus.
 2. Pārbaudes lietas ietvaros tiesībsargs konstatēja, ka:
 • ES struktūrfondu ieviešanā pēcdoktorantūras programmas ietvaros dzimumu līdztiesības princips un pienākums noslēgt projektus atbilstoši termiņam nonāk pretrunā, jo, ja izmanto ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus, nav iespējams noslēgt projektu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam termiņam. Savukārt, ja ievēro projektu noslēguma termiņu, tad nav iespējams izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus atbilstoši nacionālajam regulējumam.
 • sievietes- zinātnieces ir noslēgušas darba līgumus ar augstskolām, tomēr projektu ietvaros sieviešu- zinātnieču tiesības izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus (grūtniecības, maternitātes un bērna kopšanas) un to ilgumu noteic Latvijas Zinātnes padome (LZP). Līdz ar to veidojas trīspusējas darba tiesiskās attiecības.
 • LZP piedāvājumi situācijas risināšanā nav bijuši saistīti ar darba un privātās dzīves balansa ievērošanu, turklāt nevienā gadījumā LZP nav piedāvājusi tādus risinājumus – segt izdevumus no nacionālā budžeta vai pētniecības tēmu iekļaut jaunajā budžeta plānošanas periodā – kā piedāvā Eiropas Komisija.
 • citas iesaistītās institūcijas – FM un IZM – atbalsta LZP pozīciju.
 • sieviešu – zinātnieču aptauja liecina, ka LZP savā darbībā par prioritāti izvirza normatīvajos aktos noteikto termiņa ievērošanu, nevis meklē risinājumus, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa ievērošanu.

Tiesībsarga secinājumi:

 1. Tiesībsargs konstatē sistēmisku netiešās diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ FM, IZM un LZP darbībās, liedzot sievietēm – zinātniecēm izmantot BKA atbilstoši nacionālajam normatīvajam regulējumam.
 2. Tiesībsargs konstatē sistēmisku tiešās diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ FM,  IZM, LZP un LU darbībās, liedzot sievietēm – zinātniecēm izmantot grūtniecības un maternitātes atvaļinājumu atbilstoši nacionālajam normatīvajam regulējumam.

Galvenās rekomendācijas:

 1. Finanšu ministrijai (FM) kā vadošajai iestādei nodrošināt, ka normatīvajā regulējumā tiek iekļauti Eiropas Komisijas priekšlikumi par darba un privātās dzīves balansu, ja jaunā budžeta 2021.-2027. plānošanas periodā tiek turpināta PostDoc Latvia vai cita līdzīga jaunos zinātniekus atbalstoša programma. Tiesībsargs vērš uzmanību, ka šo priekšlikumu iekļaušana normatīvajā regulējumā nevar pasliktināt sieviešu- zinātnieču iespējas saņemt ES finansējumu.
 2. Ja FM neapmierina Eiropas Komisijas priekšlikums segt izmaksas no nacionālā finansējuma, ja zinātniece izmanto ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus, tad FM jārod risinājums ES līmenī, lai nodrošinātu darba – privātās dzīves balansu.
 3. Tiesībsargs aicina Valsts kontroli izskatīt iespēju veikt neatkarīgu auditu par to, kā Latvijā tiek izmantots finansējums, ja zinātniece – grūtniece atrodas grūtniecības vai maternitātes atvaļinājumā (maksā valsts), bet praktiski veic darbu projekta ietvaros.