31.12.2013.

Informatīvais materiāls

ANO Bērnu tiesību konvencija bērniem draudzīgā valodā

Apraksts

2013. gada brošūra: ANO Bērnu tiesību konvencija bērniem draudzīgā valodā