27.11.1978.

ANO dokuments

Deklarācija par rasi un rasu aizspriedumiem (pieņemta 1978. gada 27. novembrī)