13.12.1985.

ANO dokuments

Deklarācija par to personu tiesībām, kuras nav tās valsts pilsoņi, kurā viņas dzīvo (pieņemta 1985. gada 13. decembrī)