Informatīvais materiāls

2004.gada konferences materiāli: Bērnu ar uzvedības traucējumiem mācības vispārizglītojošajās skolās. Problēmas un to iespējamie risinājumi