31.08.1961.

ANO dokuments

Konvencija par bezvalstniecības samazināšanu (pieņemta 1961. gada 30. augustā)