12.07.2022.

Latvijas tiesību akts

Likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160