27.09.2016.

Atzinums

Par personas īpašuma tiesību nepamatotu ierobežošanu un labas pārvaldības principa pārkāpumu